เซิร์ฟเวอร์ Facebook มีปัญหา ภาพไม่แสดงผล

เกิดปัญหาบางอย่างกับ… Read More

8 เดือน ago