สิ่งที่ควรทำหลังอัพเกรดเป็น Windows 10

การอัพเกรด Windows ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตาม หลังอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไฟล์ขยะจาก Windows รุ่นก่อนหน้าหลงเหลืออยู่ ซึ่งทำให้เสียพื้นที่ในไดรว์ C ไปเกือบ 20 GB ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้อง Clean up...

การอัพเกรด Windows ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตาม หลังอัพเกรดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไฟล์ขยะจาก Windows รุ่นก่อนหน้าหลงเหลืออยู่ ซึ่งทำให้เสียพื้นที่ในไดรว์ C ไปเกือบ 20 GB ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้อง Clean up ไฟล์ขยะออกไป โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เปิด File Explorer จากนั้นคลิกขวาที่ไดรว์ C แล้วเลือกคำสั่ง Properties

2. ไปที่แท็บ General แล้วคลิก Disk Cleanup

3. คลิก Clean up system files

4. รอสักครู่

5. คลิกเลือกสิ่งที่ต้องการลบ (แนะนำให้เลือกทุกสิ่ง) หากต้องการลบเฉพาะไฟล์ระบบ ให้เลือก Previous Windows instillation(s) และ Temporary Windows installation files

6. คลิก OK

7. คลิก Delete Files

8. คลิก Yes

9. รอสักครู่ ระบบกำลังทำการลบไฟล์ขยะ หากลบเสร็จแล้วหน้าต่าง Disk Cleanup จะหายไป

admin

Recent Posts