เทรนด์มาร์เก็ตติ้ง ยุค 4.0 (ฉบับย่อให้เข้าใจง่ายที่สุด)

“ยุคแห่งวิวัฒน์การตลาดเพื่อปวงชน” เป็นยุคของการ "เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน" และ ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่ายุคใดๆ ที่ผ่านมา

เราสามารถกล่าวได้ว่า ยุค 4.0 นี้ คือยุค “Marketing Evolution for People”
หรือที่เรียกว่า “ยุคแห่งวิวัฒน์การตลาดเพื่อปวงชน” เป็นยุคของการ “เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการตลาดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน” และ ผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญยิ่งกว่ายุคใดๆ ที่ผ่านมา โดยมีเทรนด์เด่นๆ 3 ด้านด้วยกัน คือ
.
1. ด้านผู้บริโภค
เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค ได้ส่งผลให้เกิดสังคมแห่งอุปนิสัยใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งมีนิยามเรียกว่า
.
“โซเชียลโนมิกส์” (Socialnomics)
คือ ประชากรโลกที่หลอมรวมกันในช่องทางออนไลน์และโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ
.
กล่าวคือคนทุกคนในทุกประเทศที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค นับเป็นประชากรของ “โซเชียลโนมิกส์ เนชั่น” (Socialnomics Nation) ซึ่งมีรูปแบบไลฟสไตล์ และอุปนิสัยต่างจากผู้บริโภคที่เราเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิง
พวกเขาเหล่านั้น
.
– มีพลังในการก่อให้เกิดกระแสต่างๆ ทั้งในทางบวก และทางลบ
– เป็นสังคมที่เชื่อมต่อคนทั้งโลกเข้าด้วยกันอย่างไร้พรมแดน และ
– เปิดโอกาสทางการตลาดอย่างมหาศาล ด้วยพลังของมวลชนและความเร็วของการเดินทางของข้อมูล
.
2. ด้านเทคโนโลยี และ ข้อมูล
คือเรื่อง Internet of Things เพราะในอนาคตอันใกล้ อุปกรณ์ทุกชิ้นในชีวิตประจำวันจะถูกเชื่อมต่อด้วย อินเตอร์เน็ตเน็ทเวิร์ก และ ระบบเซ็นเซอร์ที่จับความเคลื่อนไหวต่างๆ จึงเกิดการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างเครื่องจักร มนุษย์ และข้อมูลในเชิงเทคโนโลยี
.
ซึ่งมีผลทางบวกกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และ การตอบความต้องการของผู้บริโภค เช่น บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) หรือ ยานยนตร์อัจฉริยะ (Intelligent Transportation) ฯลฯ
.
แต่ในอีกมุมหนึ่ง
ข้อมูลเดต้าเหล่านี้ คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับชีวิตและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคจำนวนมหาศาล ซึ่งเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ของนักการตลาด หากสามารถแปลความหมาย และนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
.
รวมถึงเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดเป็นนวัตกรรมการตลาดรูปแบบใหม่มากมาย เช่น เทคโนโลยีเสมือนจริง หรือ Augmented Reality ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 2D, 3D หรือไฟล์วิดิทัศน์ภาพเสียงต่างๆ ที่ถูกซ้อนลงบนโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งจะสามารถมองเห็นผ่านอุปกรณ์พิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเว็ปแคม, กล้องในสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ต รวมถึงแว่นตาพิเศษ เช่น Google Glasses ซึ่งจะช่วยทำให้สื่อดั้งเดิมนั้นเกิดความน่าสนใจขึ้นอีกมาก
.
และ อีกเทคโนโลยีที่มีความสำคัญคือ บีคอนส์ เซ็นเซอร์ (Beacons Sensor) ซึ่งช่วยสร้าง Location Base Data Intelligent ทำให้นักการตลาดสามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เป็นรายบุคคล ณ เวลา และสถานที่ๆ ต้องการ
.
ในทศวรรษที่กำลังจะมาถึงนี้
สิ่งที่เราเคยเห็นแต่ในภาพยนตร์จะไม่เป็นเพียงเรื่องของจินตนาการในอนาคตอีกต่อไป
.
3. ด้านการสื่อสาร
เทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญที่จะมาพลิกรูปแบบการสื่อสารระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ถึงแม้ช่องทางการสื่อสารแบบดั้งเดิม เช่น วิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ จะยังคงอยู่ แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ จะมีบทบาทมากขึ้น หลังจากปี 2561 เป็นต้นไป
.
เทรนด์ของช่องทางหลักในการเข้าถึงผู้บริโภคคือ Mobile Devices และ Social media เป็นการสื่อสารแบบ เรียลไทม์ เป็นหลัก ดังนั้นรูปแบบจะเปลี่ยนไป จากแคมเปญที่ถูกสร้างสรรค์โดยนักการตลาดล้วนๆ มาเป็นการสื่อสารที่เป็น Consumer Curated Content เป็นหลัก เหมือนกระแสคลื่นข้อมูลที่ถูกสร้างสรรค์โดยผู้บริโภค
.
กระแสเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีอิมแพคแรงและเป็นวงกว้าง แต่จะถูกพัดจางหายไปในเวลาอัน รวดเร็ว นักเทคโนโลยี ออนไลน์จึงต้องปรับรูปแบบให้สอดคล้อง นำสถานการณ์อยู่เสมอ
.
และไม่แน่ว่า พรุ่งนี้ มะรืนนี้ บทความนี้ อาจกลายเป็นเรื่องล้าสมัยโดยที่เราไม่ทันคาดคิด
.
อีกอันที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้คือ มีคนกลุ่มหนึ่ง ถูกจ้างให้เล่นเฟสบุ๊ค ด้วยอัตตราการจ้างที่ …… สูงงงงงงงงงงง …….
.
น่าสนใช่มั๊ยล่าาาาาา

เรียบเรียงโดย : LYZEN

admin

Recent Posts